×

Ostrzeżenie

JFtp::login: Unable to login
JFTP::write: Nie można użyć trybu pasywnego.
Pat Holloran

Pat Holloran

Subskrybuj RSS

TWOJE SŁOWA MOGĄ BLOKOWAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  • / Dział: Blog
Podstawowym czynnikiem nie pozwalającym nam na osiągnięcie sukcesu w wypełnianiu naszego powołania nie jest brak wiary – lecz brak słów dających życie. Brak życiodajnych słów może zablokować twoją wiarę i sprawić, że pojawi się niewiara lub powątpiewania, które są przekleństwami. Zbadajmy ten temat, ponieważ słowa, które wypowiadasz, mogą faktycznie powstrzymać…

CZY NALEŻY POKUTOWAĆ Z PRZEKLEŃSTW POKOLENIOWYCH?

Wiele osób twierdzi, że pokutowanie z powodu przekleństw pokoleniowych naszych przodków jest niepotrzebne. Jako dowód przytaczają fragment z księgi Ezechiela: Lecz wy mówicie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył.…